Media corner
Menu główne

Dokumenty do pobrania

Jak zamówić imprezy turystyczne?

Faktura

Umowa zgłoszenie. Kraj i zagranica.

postscript - pdf

Umowa zgłoszenie uczestnictwa w imprezie krajowej/zagranicznej.

Formularz informacyjny do umów o uczestnictwo w imprezie.

postscript - pdf

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA.

Warunki uczestnictwa w imprezie.

postscript - pdf

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AUROLAND Bożena Kądzielska

Deklaracja zgodności z przepisami RODO.

postscript - pdf

Informacja dla Kontrahentów i osób prywatnych związanych umową o udział w imprezach turystycznych orgaznizowanych przez Firmę AUROLAND Bożena Kądzielska

Certyfikat Signal Iduna.

image - png

Ubezpieczenia turystyczne. Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych.

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.

image - png

Centralna ewidencja organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.